Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

B.S Lê Đình Tín

B.S Lê Đình Tín

B.S Lê Đình Tín

Giới thiệu:

Bác sĩ Lê Đình Tín là bác sĩ chỉnh nha tại Nha Khoa 2000, đồng thời là Bác sĩ răng hàm mặt của đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác sĩ răng hàm mặt Đại học Y Dược TP. HCM
  • Chứng nhận lý thuyết và thực hành chỉnh hình răng mặt

Ngôn Ngữ:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Quay lại trang trước