Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

B.S Lê Thị Hồng Duyên

B.S Lê Thị Hồng Duyên

B.S Lê Thị Hồng Duyên

Giới thiệu

Bác sĩ Lê Thị Hồng Duyên với kinh nghiệm hơn 5 năm trong khám và điều trị tổng quát tại Nha khoa 2000. Bác sĩ đã lấy đươc 4 chứng chỉ Nha Khoa chỉ trong vòng 4 năm.

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác sĩ răng hàm mặt tại đại học Y dược TP. HCM
  • Chứng chỉ chỉnh nha 2016
  • Chứng chỉ cắt khớp DIU 2017
  • Chứng chỉ cấy ghép nha khoa 2018

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Quay lại trang trước