Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

B.S Lữ Ngân Bình

B.S Lữ Ngân Bình

B.S Lữ Ngân Bình

Giới thiệu:

Bác sĩ Lữ Ngân Bình là bác sĩ điều trị tổng quát tại Nha Khoa 2000, đồng thời là Bác sĩ Răng hàm mặt của Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác sĩ răng hàm mặt Đại học Y dược TP. HCM
  • Thạc sĩ Đại học Y dược TP. HCM

Ngôn Ngữ:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Quay lại trang trước