Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

B.S Nguyễn Thị Thanh Ngọc

B.S Nguyễn Thị Thanh Ngọc

B.S Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Giới thiệu:

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Ngọc hiện đang đảm nhận vị trí bác sĩ tổng quát tại Nha Khoa Nha Việt. Bác sĩ Nguyện Thị Thanh Ngọc luôn ân cần. dịu dàng . Bệnh nhân luôn hài lòng với sự ân cần của bác sĩ.

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác sĩ răng hàm mặt của Đại học Y Dược tp Hồ Chí Minh

  Ngôn ngữ :

TIếng Việt, Tiếng Anh

Quay lại trang trước