Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

B.S Phan Đình Nhất

B.S Phan Đình Nhất

B.S Phan Đình Nhất

Giới thiệu:

Bác sĩ Phan Đình Nhất là bác sĩ chuyên về Nha Chu và Implant tại Nha Khoa 2000. Bác sĩ Nhất là là Bác sĩ Răng hàm mặt của Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh đã tốt nghiệp khóa học về implant dài hạn nâng cao của bệnh viện Răng hàm mặt trung ương TP. Hồ Chí Minh.

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác sĩ răng hàm mặt Đại học Y Dược TP. HCM
  • Đã hoàn thành khóa học về implant dài hạn nâng cao của bệnh viện Răng hàm mặt trung ương TP. HCM

Ngôn Ngữ:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Quay lại trang trước