Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

B.S Trần Ngọc Quỳnh Mi

B.S Trần Ngọc Quỳnh Mi

B.S Trần Ngọc Quỳnh Mi

Giới thiệu:

Bác sĩ Trần Ngọc Quỳnh My  là bác sĩ điều trị tổng quát tại Nha Khoa 2000. Chị là một bác sĩ Răng hàm mật  của Đại học Y dược tp Hồ Chí Minh. Ngoài ra chị còn được cấp chứng chỉ chỉnh nha Bioprogressive của Giáo sư Nelson J Oppermann và chứng chỉ chỉnh nha của Bệnh viện răng hàm mặt tp Hồ Chí Minh.

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác sĩ răng hàm mặt Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ chỉnh nha Bioprogressive của Giáo sư Nelson J Oppermann
  • Chứn chỉ chỉnh nha của Bệnh viện răng hàm mặt tp. Hồ Chí Minh

Ngôn Ngữ:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Quay lại trang trước