Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

Bác sĩ: Bùi Đăng Quốc Thái

Bác sĩ: Bùi Đăng Quốc Thái

Bác sĩ: Bùi Đăng Quốc Thái

Giới thiệu:

B.S Bùi Đăng Quốc Thái (Hội Đồng Chuyên Môn – Chỉnh Nha)

Bác sĩ Bùi Đăng Quốc Thái là bác sĩ chỉnh nha tại Nha Khoa 2000. Ông là một bác sĩ Chuyên Khoa 1 và đồng thời cũng là thành viên của Hội Cấy Ghép Nha Khoa TP Hồ Chí Minh.

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác sĩ răng hàm mặt Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh
  • Bác sĩ Chuyên Khoa 1 Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh
  • Thành viên hội HSDI thành phố

Ngôn Ngữ:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Quay lại trang trước