Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

Bác sĩ: Diệp Bửu Chi

Bác sĩ: Diệp Bửu Chi

Bác sĩ: Diệp Bửu Chi

Bác sĩ Diệp Bửu Chi là bác sĩ điều trị tổng quát với hơn 10 năm kinh nghiệm tại Nha Khoa 2000. Bác sĩ đảm nhiệm chức Bác sĩ tại khoa Răng hàm mặt của Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác sĩ răng hàm mặt Đại học Y Dược TP.HCM

Ngôn Ngữ:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Quay lại trang trước