Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

Bác sĩ: Đinh Thị Khánh Vân

Bác sĩ: Đinh Thị Khánh Vân

Bác sĩ: Đinh Thị Khánh Vân

Giới thiệu
B.S Đinh Thị Khánh Vân (Hội Đồng Chuyên Môn – Phục Hình):

Bác sĩ Đinh Thị Khánh Vân đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành nha khoa. Bác sĩ hiện đang là giảng viên của trường đại học Y Dược TP HCM. Tại Nha Khoa 2000, Bác sĩ đảm nhiệm vai trò Bác sĩ phục hình. Với Kinh nghiệm rộng sâu, bác sĩ Khánh Vân luôn là người mang đến sự an tâm đối với các bệnh nhân tại đây.

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác sĩ răng hàm mặt Đại học Y dược Tp HCM
  • Giảng viên đại học trừng Đại học Y Dược Tp HCM

Ngôn ngữ
Tiếng Việt, Tiếng Anh

Quay lại trang trước