Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

Bác sĩ: Lê Khôi Việt

Bác sĩ: Lê Khôi Việt

Bác sĩ: Lê Khôi Việt

Giới thiệu:

Bác sĩ: Lê Khôi Việt (Hội Đồng Chuyên Môn – Nha Chu)

Bác sĩ Lê Khôi Việt là Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Chuyên Môn và Giám đốc Marketing của Hệ Thống Phòng Khám Nha Khoa 2000. Từ năm 2003, Bác sĩ Lê Khôi Việt đảm nhiệm vị trí Bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Đại học Melbourne, Úc. Sau đó tiếp tục đào tạo sau đại học về Nha khoa Lâm Sàng (Cấy ghép Nha khoa) tại đây năm 2012. Hiện tại, Bác sĩ là thành viên cấp cao Ủy ban Nha chu Hoa Kỳ với bằng Thạc sĩ Nha chu tại Đại học Columbia, New York, Mỹ từ năm 2016.

Bằng cấp chuyên môn:

  • Bác sĩ răng hàm mặt của Đại học Melbourne, Úc
  • Phục hình răng của WJ Tuckfield
  • Phẫu thuật và phục hình nâng cao của Đại học Melbourne, Úc
  • Nha chu và cấy ghép nha khoa của Đại học Melbourne, Úc
  • Thành viên cao cấp của Ủy ban Nha Chu Hoa Kỳ

Ngôn Ngữ : Tiếng Việt, tiếng Anh

Quay lại trang trước