Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

Bác sĩ: Lữ Lam Thiên

Bác sĩ: Lữ Lam Thiên

Bác sĩ: Lữ Lam Thiên

Bác sĩ Lữ Lam Thiên là bác sĩ điều trị tổng quát tại Nha Khoa 2000. Bác sĩ từng theo học Chuyên khoa 1 và là bác sĩ Răng hàm mật của Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác sĩ răng hàm mặt Đại học Y Dược TP. HCM
  • Bác sĩ Chuyên Khoa 1 Đại học Y Dược TP. HCM
  • Giảng viên bộ môn phục hình tại đại học Y dược TP. HCM

Ngôn Ngữ:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Quay lại trang trước