Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

Bác sĩ: Nguyễn Minh Hoàng

Bác sĩ: Nguyễn Minh Hoàng

Bác sĩ: Nguyễn Minh Hoàng

Giới thiệu

Bác sĩ Hoàng là Bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Khoa Răng Hàm Mặt Đại Học Y Dược Cần Thơ từ năm 2010, đồng thời là thành viên của Hội Cấy Ghép Nha Khoa TP.HCM (HSDI). 

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác sĩ răng hàm mặt
  • Phục hình trên Implant của Hội cấy ghép Nha Khoa TP. HCM (HSDI)
  • Công tác tại Nha khoa 2000, Nha khoa Nha Việt

Ngôn ngữ : Tiếng Việt, tiếng Anh

Quay lại trang trước