Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

Bác sĩ: Trần Ngọc Khánh Vân

Bác sĩ: Trần Ngọc Khánh Vân

Bác sĩ: Trần Ngọc Khánh Vân

Giới thiệu

Bác sĩ Trần Ngọc Khánh Vân hiện đang là Bác sĩ phục hình tháo lắp tại Nha Khoa 2000. Bác sĩ Vân là bác sĩ răng hàm mặt của đại học Y Dược đồng thời cũng là thành viên của hội HSDI thành phố. Bác sĩ được cấp bằng Thạc sĩ và chứng chỉ cấy ghép Implant.

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác sĩ răng hàm mặt Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ cấy ghép Implant
  • Được cấp bằng Thạc sĩ của bộ giáo dục thành phố
  • Thành viên hội HSDI thành phố

Ngôn Ngữ:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Quay lại trang trước