Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

Bác sĩ Trần Thị Yến

Bác sĩ Trần Thị Yến

Bác sĩ Trần Thị Yến

Giới thiệu:
B.S Trần Thị Yến (1989).

Gần 30 năm kinh nghiệm, bác sĩ Trần Thị Yến dường như trở thành cây đại thụ trong lĩnh vực nha khoa Răng Hàm Mặt tại TP.HCM.

Thâm niên công tác lâu năm, một con người từng trải chuyên môn giàu kinh nghiệm, nhưng toát lên bác sĩ là sự hòa nhã dịu dàng, cùng sự cần cù tận tâm của người lương y tâm đức.

Bên cạnh đó, bác sỹ Yến cũng được nhiều đồng nghiệp và bệnh nhân yêu mến bởi sự tận tâm, thân thiện và hết lòng cởi mở xem mọi người trong phòng mạch như thân nhân của mình.

Bác sĩ cũng thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn thể, chương trình từ thiện.

Bằng cấp chuyên môn: Bác sĩ răng hàm mặt đại học Y dược TPHCM

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Quay lại trang trước