Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

B.S Đỗ Duy Tân

B.S Đỗ Duy Tân

B.S Đỗ Duy Tân

Giới thiệu:

Bác sĩ Đỗ Duy Tân là bác sĩ điều trị tổng quát tại Nha Khoa 2000 đồng thời là Bác sĩ Răng hàm mặt của Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Bác sĩ theo học Chuyên Khoa 1 và đạt nhiều chứng chỉ chỉnh nha cũng như chứng chỉ Implant xuất sắc.

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác sĩ răng hàm mặt Đại học Y Dược TP.HCM
  • Bác sĩ Chuyên Khoa 1 Đại học Y Dược TP.HCM
  • Chứng chỉ chỉnh nha Bệnh viện Trung ương Huế
  • Chứng chỉ chỉnh nha Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM

Ngôn Ngữ:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Quay lại trang trước