Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

Bác Sĩ CKI Nguyễn Thị Lan Phương

Bác Sĩ CKI Nguyễn Thị Lan Phương

Bác Sĩ CKI Nguyễn Thị Lan Phương

Giới thiệu :

Bác sĩ Nguyễn Thị Lan Phương là bác sĩ điều trị tổng quát tại Nha Khoa 2000. Chị là một bác sĩ Chuyên Khoa 1 và đồng thời cũng là bác sĩ Răng hàm mặt  của Đại học Y dược tp Hồ Chí Minh.

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác sĩ răng hàm mặt Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh
  • Bác sĩ Chuyên Khoa 1 Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh

Ngôn Ngữ:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Bằng cấp và chứng chỉ:

Quay lại trang trước