Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

B.S Phan Thị Tuyết Linh

B.S Phan Thị Tuyết Linh

B.S Phan Thị Tuyết Linh

Giới thiệu:

Bác sĩ Phan Thị Tuyết Linh là bác sĩ điều trị tổng quát tại Nha Khoa 2000. Chị là một bác sĩ Răng hàm mật  của Đại học Y dược tp Hồ Chí Minh.

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác sĩ răng hàm mặt Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh

Ngôn Ngữ:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

 

Quay lại trang trước