Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

Bác Sĩ CKI Phan Duy Ân

Bác Sĩ CKI Phan Duy Ân

Bác Sĩ CKI Phan Duy Ân

Bác Sĩ CK I Phan Duy Ân (CHHN: 049577 / HCM – CCHN)

Bác sĩ Răng Hàm Mặt – Khoa Răng Hàm Mặt Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh

 

 

 

Bằng cấp và chứng chỉ:

Quay lại trang trước