Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

Bác sĩ: Đoàn Hồng Hải Yến

Bác sĩ: Đoàn Hồng Hải Yến

Bác sĩ: Đoàn Hồng Hải Yến

Giới thiệu:

Bác sĩ Đoàn Hồng Hải Yến là bác sĩ điều trị tổng quát tại Nha Khoa 2000, đồng thời là Bác sĩ của Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác sĩ răng hàm mặt Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Ngôn Ngữ:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Quay lại trang trước