Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

Bác Sĩ La Tấn Hoàng

Bác Sĩ La Tấn Hoàng

Bác Sĩ La Tấn Hoàng

Bác Sĩ La Tấn Hoàng (CCHN số 048380/HCM – CCHN)

Giới thiệu

Bác sĩ La Tấn Hoàng với kinh nghiệm hơn 3 năm trong khám và điều trị tổng quát tại Nha khoa 2000.

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác sĩ răng hàm mặt tại đại học Y dược TP. HCM
  • Chứng chỉ cấy ghép nha khoa 2019

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Quay lại trang trước