Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

Bác sĩ: Nguyễn Thị Hoài Nguyên

Bác sĩ: Nguyễn Thị Hoài Nguyên

Bác sĩ: Nguyễn Thị Hoài Nguyên

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Nguyên là bác sĩ điều trị tổng quát tại Nha Khoa 2000, đồng thời là Bác sĩ Răng hàm mặt của Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác sĩ răng hàm mặt Đại học Y Dược TP.HCM

Ngôn Ngữ:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Quay lại trang trước