Thời gian

Sáng: 8h - 12h, Chiều: 1h30 - 20h

Bác sĩ : Võ Văn Tự Hiến

Bác sĩ : Võ Văn Tự Hiến

Bác sĩ : Võ Văn Tự Hiến

Giới thiệu:

B.S Võ Văn Tự Hiến ( Chủ tịch Hội Đồng Chuyên Môn)
Bác sĩ Võ Văn Tự Hiến là nha sĩ Việt Nam đầu tiên được đào tạo tại Mỹ về cấy ghép nha khoa từ năm 1995 đến năm 1996. Sau đó, ông trở thành giám đốc khoa cấy ghép nha khoa của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương TP.HCM đầu tiên của Việt Nam từ khi thành lập vào năm 1999 đến tháng 5 năm 2011.

  • Chủ tịch Hiệp hội Cấy ghép Nha khoa HCM (HSDI): www.implanthcm.com
  • Chủ tịch Hiệp hội Chuyên gia Implant Quốc tế(ICOI) tại Việt Nam: icoi.org
  • Giám đốc Hội đồng Thẩm định Cao cấp (ICOI) Việt Nam, được bổ nhiệm bởi ICOI Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương: icoi-ap.org/about-us/icoi-ap-section-advanced-credentials-commission/
  • Đại sứ Hiệp hội Chuyên gia Implant Quốc tế (ICOI) tại Việt Nam: http://www.icoi.org/ambassadors-circle.php
Quay lại trang trước