Opening

Morning: 8h - 12h, Afternoon: 1h30 - 20h

Bác sĩ: Hồ Thị Công Thủy

Bác sĩ: Hồ Thị Công Thủy

Bác sĩ: Hồ Thị Công Thủy

Giới thiệu:

Bác sĩ Hồ Thị Công Thủy đảm nhận vị trí bác sĩ tổng quát tại nha khoa 2000. Bác sĩ là chuyên viên điều trị tại Nha Khoa chúng tôi. Được cấp chứng chỉ cấy ghép Nha Khoa và Bác sĩ Chuyên Khoa 1 của bệnh viện Trung Ương tp Hồ Chí Minh.

Bằng cấp chuyên môn

  • Chứng chỉ bác sĩ Răng Hàm Mặt của Đại học Y Dược tp Hồ Chí Minh
  • Bác sĩ Chuyên Khoa 1 của bệnh viện Trung Ương TP. Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ cấy ghép Nha Khoa 2015 của bệnh viện Trung Ương TP. Hồ Chí Minh.

Ngôn ngữ :

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Back to previous page