Opening

Morning: 8h - 12h, Afternoon: 1h30 - 20h

Promotion

LIÊN KẾT NGÂN HÀNG
LIÊN KẾT NGÂN HÀNG

Với mong muốn mang đến cho khách hàng cơ hội điều trị và thẩm mỹ răng, Phòng Khám Nha Khoa 2000 có chương trình hợp tác với các đối tác ngân hàng trong và ngoài nước.  Danh sách đối tác ngân hàng và thể lệ chương trình hợp tác:  CITIBANK và HSBC  Dành cho chủ […]

see more
LIÊN KẾT BẢO HIỂM
LIÊN KẾT BẢO HIỂM

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng trong quá trình khám và điều trị tại phòng khám Nha Khoa 2000, chúng tôi có liên kết với các đối tác bảo hiểm tại hệ thống Phòng Khám Nha Khoa 2000.  Danh sách đối tác bảo hiểm:  Công Ty  Nội dung  Xuất hoá đơn và bảo […]

see more