Opening

Morning: 8h - 12h, Afternoon: 1h30 - 20h

Bác sĩ: Phạm Tín Hiển

Bác sĩ: Phạm Tín Hiển

Bác sĩ: Phạm Tín Hiển

Giới thiệu

Bác sĩ Phạm Tín Hiển là bác sĩ chuyên phẫu thuật nha chu tại Nha Khoa 2000. Ông là một bác sĩ răng hàm mặt của đại học Y Dược TPHCM và đồng thời cũng là thành viên của hiệp hội HSDI thành phố..

Bằng cấp chuyên môn

  • Bác sĩ răng hàm mặt Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh
  • Thành viên hội HSDI thành phố

Ngôn Ngữ:

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Back to previous page