Opening

Morning: 8h - 12h, Afternoon: 1h30 - 20h

Promotion

LIÊN KẾT BẢO HIỂM

08/07/2020

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng trong quá trình khám và điều trị tại phòng khám Nha Khoa 2000, chúng tôi có liên kết với các đối tác bảo hiểm tại hệ thống Phòng Khám Nha Khoa 2000. 

Danh sách đối tác bảo hiểm: 

Công Ty  Nội dung 
Xuất hoá đơn và bảo lãnh trực tiếp. 
Xuất hóa đơn và bảo lãnh trực tiếp (giảm 12% trên tổng chi phí điều trị)
Xuất hoá đơn và bảo lãnh trực tiếp. 
Xuất hoá đơn và bảo lãnh trực tiếp. 
Xuất hoá đơn và bảo lãnh trực tiếp. 
Xuất hoá đơn và bảo lãnh trực tiếp. 
Xuất hoá đơn và bảo lãnh trực tiếp. 
Xuất hoá đơn và bảo lãnh trực tiếp. 
Xuất hoá đơn và bảo lãnh trực tiếp. 

 

*Ghi chú: Để biết thêm chính sách áp dụng cho từng đối tác bảo hiểm, vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo số điện thoại. 

  • Cơ sở 1: (028) 39 255 634 – (028) 39 252 684.
  • Cơ sở 2: (028) 35 040 421 – (028) 39 570 304.